Aktiv Læring

I Aktiv Læring rummer vi seks borgere, med hver deres forskellige interesser og deres fysiske/psykiske udviklingsniveau.

Aktiv Lærings Værksted er indrettet med tre rum hvor det ene er til fælles spisning/aktiviteter samt to mindre rum til specifikke miljøer. Vores borgere er svagtseende, vi benytter os derfor af lys med farvekontraster, diverse sansematerialer med lyd, musik, mm.

Værkstedet er indrettet efter Lilli Nielsens Aktiv læringsmiljøer og metoder. Dette betyder, at vi arbejder på at tilbyde miljøer til selv- aktiviteter, der er målrettet den enkelte borger. Dette giver mulighed for, at borgeren fortsat kan udvikle nye erfaringer samt bibeholde de eksisterende.

 Vi tager afsæt i den Blindepædagogiske Referenceramme.