Værksteder

Se billeder fra værkstederne i menuen til venstre.

Hvem kommer her?


I Blindenetværkets samværs- og aktivitetstilbud, i daglig tale kaldet værksteder, kommer ca. 50 unge/voksne mennesker. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, samtidig med at de er blinde eller har et betydeligt synshandicap. De fleste af borgerene bruger kørestol på grund af andre handicap, f.eks. spasticitet og epilepsi. Alle har brug for megen hjælp i dagligdagen.

Borgerene kommunikere ved hjælp af kropssprog, mimik og lyde og nogen har et begrænset talesprog. Borgerne, der kommer i værkstederne har brug for et aktivitetstilbud, der giver lyst til at være aktiv, selvom man har et alvorligt synshandicap.

De fleste af borgerne bor i Blindenetværket, mens nogle få bor hjemme hos deres forældre, eller i andre botilbud.

Hverdagen


Samværs- og aktivitetstilbudet er delt op i seks værksteder med 6-12 borgere i hver. Borgeren er tilknyttet et bestemt værksted og får tilknyttet en kontaktperson.

Vi tilbyder aktiviteter, der giver  gode oplevelser og tryghed i hverdagen. Vi tilbyder også aktiviteter, der tager størst muligt hensyn til borgerens synshandicap og som sigter på at stimulere og udvikle alle de andre sanser.

De fleste borgere kommer til værkstederne klokken 10. Fra klokken 15.30 bliver borgerene fulgt hjem til botilbudet af en medarbejder. Borgere der bor hjemme hos deres forældre, eller i andre botilbud, bliver hentet og bragt hjem med bus. Borgere der bor hos deres forældre kan være i værkstederne fra kl.8 til 16 på alle hverdage.

Værksteder:

Historie Cafe
Wellness
Carpe Diem
Udeliv
Musik
Aktiv Læring

Alle værksteder tager udgangspunkt i ovenstående aktiviteter. Derudover deltager alle borgere i forskellige arrangementer. Det kan være: ture ud af huset til kendte og ukendte steder, f.eks. fodboldkamp i Parken. Fælles arrangementer hvor vi holder fastelavnsfest, sommerfest, høstfest, fødselsdage, Sankt Hans bål og særlige udflugter i små og store grupper.
Kulturelle arrangementer, hvor vi lytter og oplever sang, musik og teater f.eks.  "Kultur der du´r".  Flere udflugter, arrangementer og fester foregår som fælles aktiviteter mellem værksteder og botilbud.

Praktiske oplysninger


Kørestolsbrugere skal sidde i et liftsejl, når de kommer om morgenen - vi har loftlifte overalt i værkstederne. Borgerne medbringer selv deres mad til frokost. Der skal også medbringes et ekstra sæt skiftetøj. Ved sygdom, ferie og fridage skal der gives besked til værkstedet.


Husene og omgivelserne


Værkstederne består af fire etplanshuse af forskellig størrelse. Alle værksteder har haver og bl.a. en fælles sansehave. Værkstederne ligger i nær tilknytning til botilbudet, hvor størstedelen af borgerene bor. Det er et roligt og overskueligt nærmiljø med grønne områder.

Personalet


Personalegruppen har en særlig viden om synshandicap. Vi har et særligt kendskab til, hvordan vi kan tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borgeres forudsætninger.

Blindenetværket har to mobilityinstruktør.

Værkstederne betjenes i øvrigt af Blindenetværkets administration.