Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives til borgerne på Blindenetværket

Her finder du en beskrivelse af de ydelser, der gives på Blindenetværket, herunder information om målgruppen, formål, faglig referenceramme, ydelsens indhold og omfang samt egenbetaling.

Ydelsesbeskrivelse, der ydes efter Servicelovens § 85 til borgere med handicap, der bor i botilbud efter ABL §105.

Ydelsesbeskrivelse Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse §104.

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på Blindenetværket ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Du kan læse mere om ydelsesbeskrivelser her