Vision

Vision
Når du møder os, så møder du Danmarks bedste sted at bo og være for vores borgere og bedste arbejdsplads for medarbejdere og ledere. Så kort kan det siges. Vi har opbygget en unik organisation, og i den har vi samlet den førende ekspertise inden for vores område Vi har troet på det hele vejen igennem, for der er det særlige her hos os: Her skinner solen altid!

Vi er stolte af at kunne byde dig velkommen hos os.

Vi har borgerne i centrum, hvilket vil sige, at det er magtpåliggende for os, at de til enhver tid oplever, at der er folk omkring dem, der virkelig vil dem og vil være sammen med dem. De bestemmer selv over deres liv. Det liv skal være sjovt og udviklende, økonomisk trygt og med et helbred, hvor de er sunde og raske, og de fysiske rammer er optimale. At være der for dem med disse mål længst fremme i vores bevidsthed er en forpligtelse, vi sætter før alt andet. Vi respekterer forskelligheder, og vi har bygget Blindenetværket i dyb forståelse for vigtigheden af at anerkende denne forskellighed – med så højt til loftet, at der er plads til netop det.

Vi har derfor skabt en organisation, der er førende på dette område.

Vi er en teamledet organisation, hvor vores indbyrdes roller som ledere er nøje afstemte i forhold til forventninger og positioner, og det netværk af relationer, vi har bygget op mellem os – det er ét, der holder. Vi er hver især lige dér, hvor vi skal være og gør lige det, vi skal gøre. Som coaches, som sparringspartnere og som rådgivere. Vi oplever Blindenetværket som en levende organisme i konstant bevægelse. Hele tiden nytænkende og udviklende. Ingen tvivl om, at vi synes, det er sjovt at gå på arbejde!

Vi er et medarbejderkorps, der - uanset hvor vi er placeret - tænker i helheder. Det er os – os alle sammen! Vi kender vores roller, funktioner og positioner og føler os dybt værdsat i netop dem. Og vi er en arbejdsplads, hvor kommunikation, information, overblik, opdatering og struktur er i højsædet. Vi har det grundlæggende kendskab til hinanden, der gør, at vi ved, hvad der foregår i hele organisationen. Vi er vores egne konsulenter og formidlere. Den viden og de kompetencer, vi bygger op ét sted, vandrer med sikkerhed videre til resten af organisationen og videre ud til verden omkring os.

Arbejdet er ikke noget, vi blot udfører, det er noget, vi har indflydelse på og noget, vi grundlæggende udvikler selv. Spørgsmål og udfordringer bliver mødt med de bedste svar og løsninger, og vi finder dem hos os selv. Vi er til fulde klar over, at den værdighed, vi sørger for at etablere i vores arbejde – både hver især og over for kollegaen, den smitter. Vores borgere skal have det værdige liv, og vi vil lyse af værdighed.

Hvad vi er fælles om, er at have udviklet evnen til at hæve os lidt over os selv. En indsats er en sten, én anden bygger ovenpå. Og vi ved, hvad det er, vi vil bygge: Et hus med rigtig højt til loftet, hvor alle, borgere og kollegaer kan udvikle sig optimalt som det menneske, vi hver især har potentiale til at være. Faglighed! I den grad. Menneskelighed! Verdensmestre.

Værdigrundlag
Værdigrundlaget i Blindenetværket hviler på et menneskesyn, hvor vi ser den enkelte borger som en unik person, der rummer et udviklingspotentiale. Vi mener, at alle, såvel borgere som medarbejdere, har udviklingsmuligheder. Muligheden for at skabe livskvalitet for borgerne, opstår ved, at der etableres pædagogiske rammer, der sikrer tryghed, udvikling, indflydelse, ligeværd og relationer. Det er personalets fornemmeste opgave at skabe denne ramme.

Vores menneskesyn er helhedsorienteret; vi betragter det kropslige, det følelsesmæssige, det kognitive og sansningen som væsentlige og indbyrdes afhængige udviklingsområder, når vi skal forstå den enkelte. Vi kombinerer vores viden om synshandicappets betydning for menneskets udvikling med respekten for den enkelte brugers levealder og erfaringer - samtidig med, at vi tager udgangspunkt i brugerens funktionsniveauer inden for de forskellige områder.

Vi mener, at læring og udvikling finder sted dels i en proces, hvor den enkelte lærer sig af egne erfaringer, dels i relationerne og samspillet mellem mennesker. Ideelt set udvikler medarbejdere og borgere deres kompetencer i fællesskab.