Omgivelser

Botilbuddet ligger tæt på Vangede og Kgs. Lyngby, hvor der er gode indkøbsmuligheder.

Blindenetværket ligger på Bank- Mikkelsens Vej / Palle Simonsens Vej, der som område rummer i alt 120 boliger til voksne borgere med forskellige grader af kognitive og fysiske handicaps.

Borgerne bor til leje, har deres egen bolig med bad og tekøkken samt adgang til lille terrasse og har fast pædagogisk og sundhedsfagligt personale hele døgnet.

Botilbuddene rummer desuden fælles opholdsrum, køkkener, personalefaciliteter og haver.

Udearealerne består dels af boligernes fælles private haver og dels af Grønningen, som er et rekreativt område med adgang for alle, også for nærområdets borgere.

Ud over boliger til voksne, rummer området desuden et bosted til børn med kognitive og fysiske handicaps, børneterapi, specialbørnehave, aktivitetstilbud til voksne, et lille dyrehold med bla. to heste, specialtandpleje og Center for Specialterapi.