Om Blindenetværket

Blindenetværket er et specialiseret helhedstilbud for unge og voksne borgere med synshandicap, samt varige nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Borgerne kan derudover have medfødt døvblindhed, autismespektrum forstyrrelser og psykiatriske diagnoser.

Borgerne har brug for omfangsrig støtte og hjælp af pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt vågen nattevagt.