Døvblinde

Betydningen af dobbelt sansetab

Synet er den væsentligste motivationskilde til at interessere sig for omgivelserne og for at have lyst til at udforske den. Når en borger både mangler/ har nedsat syn og hørelse, har denne et dobbelt sansetab. Det betyder, at omgivelserne enten ikke eksisterer eller kun eksisterer inden for en meget begrænset radius.

I Blindenetværket har vi et specialiseret tilbud til en mindre gruppe borgere med dobbelt sansetab, også kaldet døvblindhed.

I døvblindetilbuddet har personalet en særlig viden om kompleksiteten i det dobbelte sansetab, og som for alle andre borgere, tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveauer og ressourcer.

Et væsentligt udgangspunkt for vores arbejde med denne gruppe borgere er kropslig/taktil kommunikation, der giver mulighed for at begribe den omgivende verden og for at kommunikere med andre.

Borgere med døvblindhed bruger især deres krop og hænder, både til udtrykke sig selv og til at modtage/forstå hvad en anden person udtrykker.