Om os

Blindenetværket er et helhedstilbud efter ABL § 105 stk. 2 med hjælp og støtte efter § 85 samt Aktivitetstilbud efter SL § 104.

Blindenetværket er et højt specialiseret bo- og aktivitetstilbud til borgere fra 18 år og opefter, med multiple fysiske og kognitive funktionsnedsættelser og synshandicap.

Borgerne kan derudover have medfødt døvblindhed, autismespektrum forstyrrelser og psykiatriske diagnoser.

Borgerne har brug for omfangsrig støtte og hjælp af pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt vågen nattevagt.