Visitation

Man er velkommen til at rette henvendelse til administrationen i Blindenetværket for at lave en aftale om et besøg.

Hvis man ønsker at bo og/eller benytte aktivitetstilbudet i Blindenetværket, skal man kontakte Gentofte kommune, som sørger for at man bliver skrevet på en central venteliste.

For at kunne modtage et tilbud i Blindenetværket kræves en synsdiagnose.
For aktivitetstilbudet forudsættes en synsdiagnose på 6/36 eller derunder.
For botilbudet forudsættes en synsdiagnose på 6/60 eller derunder.

Det er kun øjenlægen der kan stille en synsdiagnose.
For at kunne definere begrebet synshandicap tager man udgangspunkt i det normale syn. Den normale synsstyrke defineres som 6/6 og det normale synsfelt som 180 grader, når begge øjne er åbne.