Mobility

Evnen til at kunne færdes selvstændigt og sikkert på den mest hensigtsmæssige måde.

I Blindenetværket er der ansat uddannede mobility instruktører til at vejlede borgere og personale i forskellige synsmæssige opgaver.

I Blindenetværket anvender vi forskellige teknikker indenfor mobility, som giver borgerne mulighed for at færdes så selvstændigt som muligt, indendørs som udendørs. Da de fleste borgere i Blindenetværket sidder i kørestol og har multiple funktionsnedsættelser, er brugen af mobility tilpasset den enkeltes behov og muligheder.

Borgerne kan fx få hjælp til mobility teknikker i det at færdes udendørs/indendørs,i  brug af blindestok, i  spise teknikker, indretning af bolig oma.

Personalet får mobilityundervisning og -vejledning i udviklingsarbejdet med borgerne.