Værdigrundlag

Vi ser den enkelte borger som en unik person, der rummer et udviklingspotentiale.

Menneskesyn


Værdigrundlaget i Blindenetværket hviler på et menneskesyn, hvor vi ser den enkelte borger som en unik person, der rummer et udviklingspotentiale. Vi mener, at alle, såvel borgere som medarbejdere, har udviklingsmuligheder. Muligheden for at skabe livskvalitet for borgerne, opstår ved, at der etableres pædagogiske rammer, der sikrer tryghed, udvikling, indflydelse, ligeværd og relationer. Det er personalets fornemmeste opgave at skabe denne ramme.

Vores menneskesyn er helhedsorienteret; vi betragter det kropslige, det følelsesmæssige, det kognitive og sansningen som væsentlige og indbyrdes afhængige udviklingsområder, når vi skal forstå den enkelte. Vi kombinerer vores viden om synshandicappets betydning for menneskets udvikling med respekten for den enkelte brugers levealder og erfaringer - samtidig med, at vi tager udgangspunkt i brugerens funktionsniveauer inden for de forskellige områder.

Vi mener, at læring og udvikling finder sted, dels i en proces hvor den enkelte lærer sig af egne erfaringer, dels i relationene og samspillet mellem mennesker. Ideelt set udvikler medarbejdere og borgere deres kompetencer i fællesskab.

Aktiv læring


Aktiv læring er en metode til udvikling af personlige kompetencer, der er udviklet af dr. Lilli Nielsen, tidligere pædagog og småbørnskonsulent på Refsnæsskolen. Lilli Nielsen har udviklet metoden gennem arbejdet med synshandicappede børn, unge og voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt den særlige kompleksitet af læringsvanskeligheder, som dette medfører.

Metoden bygger på filosofien om, at mennesket lærer sig fra det han/hun selv foretager sig, i de omgivelser, han/hun får at være aktiv i.

Det forudsætter:

  • At pædagogen lærer sig, hvilke omgivelser borgeren til enhver tid behøver, for at han/hun kan lære sig mere og dermed udvikle sig.
  • At der foretages en realistisk vurdering af den enkeltes udviklings- og funktionsniveau på henholdsvis det motoriske, kognotive, sociale og emotionelle område
  • At vurderingen lægges til grund for tilrettelæggelse af omgivelser, der giver borgeren mulighed for at være aktiv og lære sig noget så godt som muligt.
  • At pædagogen lærer sig, hvilke omgivelser borgeren til enhver tid behøver, for at han/hun kan lære sig mere og dermed udvikle sig.