Hvordan det hele startede...

Blindenetværket opstod som en 'græsrod' i midten af 1980'erne.

I det daværende botilbud Solsikken og aktivitetstilbud Solhusene, havde man gennem flere år gjort sig en hel del erfaringer med at have seende og synshandicappede borgere i samme miljø. Erfaringerne pegede med al tydelighed på, at hvis borgere med synshandicap skulle have samme betingelser for udvikling som de seende, var det nødvendigt at skabe et miljø kun for dem.

Behovet for samarbejde på tværs af bo- og aktivitetstilbud opstod, da der i botilbudet Solsikken var en gruppe borgere med synshandicap, som havde behov for et aktivitetstilbud. Et aktivitetstilbudet, der skulle kunne tilgodese denne gruppe af borgere med særlige behov og Solhusene indgik i dette samarbejde.

I 2003 blev Solsikken og Solhusene sammenlagt til Helhedstilbuddet Blindenetværket.