Den Blindepædagogiske Referenceramme

Den Blindepædagogiske Referenceramme er en beskrivelse og en samling af udgangspunkter for overbevisninger, syn og værdier.