Om Blindenetværket

Blindenetværket er et specialiseret helhedstilbud for unge og voksne borgere med synshandicap, samt varige nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Helhedstilbud


Blindenetværket er et helhedstilbud bestående af botilbud og samværs- /aktivitetstilbud.

Borgerne i Blindenetværket har alle et meget stort behov for hjælp til alle personlige og praktiske funktioner i dagligdagen. Mange anvender kørestole og andre fysiske hjælpemidler i hverdagen. Alle borgerne har brug for god pleje, omsorg og pædagogisk støtte til at sikre trivsel og udvikling, og til at indgå i relationer med andre.

En lille gruppe borgere har, udover synshandicap, udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, eller har psykiatriske forstyrrelser. Disse borgere har et særligt behov for struktur og kontinuitet og en pædagogisk forståelse og handling, der tilgodeser dette.

Blindenetværket har i 2012 oprettet et målrettet specialpædagogisk tilbud til en lille gruppe borgere med døvblindhed og multiple funktionsnedsættelser.

Værdigrundlag


Der er udarbejdet en fælles vision, værdigrundlag, mål og samarbejdsstruktur for Blindenetværket. Nogle af nøgleordene for samarbejdet i Blindenetværket er fleksibilitet, ansvarlighed, nysgerrighed, refleksion, accept og respekt.