Sundhed

Borgeren i Blindenetværket har ofte mange og forskellige fysiske og psykiske udfordringer, og vi samarbejder derfor med mange forskellige fagpersoner for at sikre, at borgerne får de mest optimale muligheder for at leve et aktivt liv på egne præmisser.

Borgerne i Blindenetværket er tilknyttet Ordrup Lægehus, som varetages af to læger.
Lægerne kommer fast i botilbuddet og ellers efter aftale.

Der er ansat to sygeplejersker til de fire voksentilbud på Bank-Mikkelsensvej området.
Sygeplejerskerne kommer fast i de fire tilbud mandag-fredag i tidsrummet 8-16.

I Blindenetværket er der en social- og sundhedsassistent, der ajourfører medicinoplysninger, følger op på aftaler med lægebesøg, hospitals- indlæggelser, og som koordinerer med det pædagogiske personale og ledelsen. Assistenten deltager også i læge/hospitals samtaler og konferencer om borgerne efter aftale med pårørende.