Hverdagen

Vi holder af det gode hverdagsliv!

For borgerne i Blindenetværket betyder det bla., at det er vigtigt med faste dagsrytmer, genkendelighed og tryghed alle ugens dage.

Borgerne har derfor individuelt tilrettelagte hverdage, som indeholder almindelige daglige gøremål, forskellige aktiviteter, socialt samvær eller alene-tid, alt efter den enkeltes ønsker og dagsform.

Alle borgere går i Blindenetværkets aktivitets- og samværstilbud, mandag – fredag i tidsrummet 10-15.30.
I weekends er der forskellige muligheder for aktiviteter, gåture, hjemme hygge, besøg af- eller hos familie og venner.

Borgerne besøger gerne hinanden i de forskellige levegrupper eller i egne lejligheder, og vi har aktiviteter på tværs af levegrupper og aktivitet.
Der er også fine muligheder for en tur ”ud i det blå”.