Fysiske rammer

Blindenetværkets botilbud er bygget i 2020 og består af 33 lejligheder, fælles arealer og personale faciliteter.

Alle lejligheder er 42 m2 netto og 68m2 brutto inkl. andel af fællesareal og adgangsareal. Lejlighederne har adgang til egen terrasse.

Lejlighederne er fordelt på fire levegrupper: Blå, Rød, Grøn og Gul, med henholdsvis 9 eller 6 lejligheder.

Fællesarealer og fri arealer er fuldt tilgængelige for kørestolsbrugere. Der er en stor fælleshave samt to atriumgårde i hver boenhed.

Der er opsat blindevenlig belysning og loftlifte i boliger og på fælles arealer. Boligerne indrettes efter borgerens ønsker og behov og efter personalets behov for godt fysisk arbejdsmiljø.

Blindenetværkets aktivitets- og samværstilbud, til dagligt kaldet ”værksteder”, har til huse i oprindelige bygninger fra 1965. Bygningerne er i 2021 ombygget og renoveret med nye faciliteter. Aktivitetstilbuddet har plads til de 33 borgere fra botilbuddet samt 5 pladser til borgere, der bor andre steder.

Botilbuddets og aktivitetstilbuddet ligger i separate bygninger med få meters afstand fra hinanden. Det er Blindenetværkets personalet, der hjælper borgerne med at gå eller blive kørt i kørestol mellem bo- og aktivitetstilbud.

På Bank-Mikkelsens Vej området er der mange muligheder for små udflugter og aktiviteter. Der er et mindre dyrehold og en fredet højmose ”Gammelmosen”, der er tilgængelig for kørestolsbrugere, et Snooezelhus, der kan bruges efter aftale, udendørs aktivitetsplads ved Børnehuset mm.