Botilbuddet

Blindenetværket er et helhedstilbud efter ABL § 105 stk. 2 med hjælp og støtte efter § 85

Borgerne i Blindenetværket har alle synsdiagnoser inden for blindespekteret og har derudover en bred variation af varige, fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Alle borgere har stort behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner hele døgnet. Nogle borgere færdes på egen hånd indendørs og i tilbuddets egne udeområder og skal derudover ledsages. De fleste borgere er kørestolsbrugere og kan enten selv komme rundt eller skal have hjælp af personalet.

Alle borgere har brug for synskompenserende omgivelser/indretning, synsvenlig belysning, for synspædagogiske hjælpemidler generelt og for særlig synspædagogisk forståelse, tilgange og metoder.

Borgerne kommunikerer overvejende med ”totalkommunikation”, dvs. kropssprog, mimik, tegn og lyde. Enkelte borgere har begrænset talesprog og nogle anvender IT kommunikationsmidler som fx Roll Talk.