Team Gul

Rødehusvej 2
tlf. 3998 7115

Team Gul


I Team Gul bor 12 voksne i alderen 20- 52 år. Alle borgere har et synshandicap og multiple funktionsnedsættelser. Alle er kørestolsbrugere og skal have hjælp til alt omkring personlig hygiejne, ved spisning og i forhold til aktiviteter.
De fleste borgere har følgehandicaps som epilepsi, spasticitet samt astma og har et stort behov for brug af hjælpemidler.
Borgerne kommunikerer overvejende med kropssprog og mimik, enkelte borger har få ord. Vi arbejder pædagogisk med udgangspunktet i metoden Aktiv læring og totalkommunikation. Vi bestræber os på at give borgerne dels nogle trygge rammer og dels et miljø der tager højde for borgernes unge alder. Et hjemligt miljø, hvor de kan udvikle sig.