Team Grøn

Team Grøn
tlf. 3998 7130

Team Grøn


I Team Grøn bor 8 borgere. De fleste er helt eller delvis mobile, enkelte benytter kørestol og rollator. Alle borgere skal have helt eller delvis hjælp til personlig hygiejne og alle daglige funktioner, samt støtte til spisning. Mange borgere har følgehandicaps som epilepsi og spasticitet.

Borgerne er meget aktive og sætter pris på ture og udflugter, musik og højtlæsning. Der er indrettet sansemiljøer flere steder i huset. Der bliver taget udgangspunkt i total kommunikation og aktiv læring.