Team Blå

Rødehusvej 2
tlf. 3998 7135

Team Blå


Team Blå bor 10 voksne i alderen 20- 63 år. Alle borgerne har et synshandicap, er kørestolsbrugere og tillige stærkt funktionshæmmede, såvel fysisk som psykisk. Samtlige borgere skal have hjælp til alle dagligdags gøremål, til personlig hygiejne og sociale aktiviteter. I Team Blå arbejder vi pædagogisk med udgangspunkt i Aktiv Læring og totalkommunikation. Team Blå er borgernes hjem, hvor vi vægter deres sociale liv højt. Derfor indgår såvel traditioner og stille hverdage med indhold som ferier, ture, deltagelse i festivals og andet som en naturlig del af livet i Team Blå.