Studerende

Vi er praktiksted for pædagog studerende fra UCC.

Du vil som studerende blive tilknyttet en af de fire levegrupper samt et værksted i dit praktikforløb, og du får en vejleder, der er uddannet pædagog.

Der er vejledning ca. to timer hver anden uge med den din praktikvejleder.

Der vil i praktikperioden være mulighed for at deltage i undervisning inden for emner i Den Blindepædagogiske Referenceramme.

Undervisningen ligger enten i vejledningen eller forestås af medarbejdere eller ledere i Blindenetværket og finder oftest sted i forbindelse med et teammøde.

Emnerne for undervisning er fx: Synshandicap, Neuropædagogiske tilgange og metoder, sansestimulation, kommunikation, organisation og samarbejde, medicinhåndtering, magtanvendelser m.m.

Studerende deltager i teammøder, supervision samt huskurser på lige fod med sine kollegaer.

Praktikstedsbeskrivelsen kan ses på Professionshøjskolernes praktikportal

Praktikansvarlig er teamleder Conni Katz
clk@gentofte.dk
 Tlf. 2449 7007