Indflydelse og samarbejde

Ledelsesorganisation
I Blindenetværket er vi organiseret i et ledelsesteam, som består af forstander og 4 teamledere.

Personaleteam
I Blindenetværket er vi organiseret i 4 personaleteam; Team Gul, Blå, Grøn og Rød.
Personaleteamene holder møde hver 3. uge.

MED-gruppe
Vi har en aktiv MED-gruppe bestående af: forstander, 2 teamledere, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljø repræsentant/leder og 2 medarbejderrepræsentanter.
MED gruppen holder møder hver 6. uge, deltager i Gentofte kommunes temadage og planlægger det årlige Målsætningsseminar.

Målsætningsseminar
En gang årligt holder vi Målsætningsseminar, hvor vi sammen planlægger det kommende års indsatser ift. Udviklingsplan og andre indsatser ift. vores kerneydelse. På seminariet deltager MED gruppen, ledelsen samt to medarbejdere.

TRIO-udvalg
Udvalget består af arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljø repræsentant, TR, forstander og teamleder.
TRIO mødes hver 6. uge og drøfter diverse arbejdsmiljøforhold.

Aktivitetsudvalg
Udvalget, som består af 3 medlemmer, planlægger årets aktiviteter med borgerne på tværs af levegrupper og værksteder.
Aktiviteterne er både dem, vi holder i Blindenetværket og aktiviteter ” ude i verden”.

AD HOC udvalg
I Blindenetværket opstår der jævnligt opgaver, hvor der er behov for, at en eller flere arbejder med opgaven. I disse sammenhænge arbejder vi ud fra forståelsen af, at opgaven sætter holdet – altså, at dem med bedst viden tager opgaven uanset stilling m.m..