Øvrige faggrupper

Medarbejdere med anden uddannelsesfaglig baggrund end pædagogisk


Blindenetværket har ansatte med såvel pædagogisk, som andre uddannelsesmæssige baggrunde, og dermed mulighed for at mange forskellige kompetencer kan komme i spil, til gavn for borgerne og for organisationens udvikling generelt.

I Blindenetværket arbejder vi ud fra et helhedssyn på det enkelte menneske hvilket betyder, at vi helt naturligt inddrager alle de vinkler, der måtte være for at sikre bedst mulig udvikling for borgerne.

Helhedstilbudet Blindenetværket har sit lovmæssige grundlag i ”Lov om social service” §§ 104, 108 hvilket i praksis betyder, at omdrejningspunktet for arbejdet med borgerne sker ud fra en pædagogisk tilgang og forståelse.

Medarbejdernes forskellige kompetencer, hvad enten de er funderet i uddannelser eller særlige interesse områder, vil altid skulle indgå i det pædagogiske helhedssyn. Således kan andre specialer/lovgivninger aldrig alene være udslagsgivende for valg af tilgang/handling i fht. borgeren.