Funktionsbeskrivelser

Vi har lavet funktionsbeskriver for pædagoger og øvrige faggrupper og er igang med at revidere funktionsbeskrivelserne for de øvrige personalegrupper.

..