Faggrupper

I Blindenetværket har vi ansat pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter samt vikarer.

Vi har to mobility instruktører, der varetager forskellige synsfaglige opgaver med borgere og personale.
Derudover varetager de undervisning i Blindenetværket og i andre organisationer.

Vi samarbejder desuden med forskellige andre faggrupper for at tilgodese borgernes forskelligartede behov.