Aktivitets- og samværstilbud

Blindenetværkets aktivitets- og samværstilbud kalder vi i dagligdagen for ”aktiviteter"

Blindenetværkets aktivitets- og samværstilbud består af 5 aktivitetsrum samt et ”Pop up” lokale beliggende i eksterne bygninger.

Aktivitetstilbuddet ligger fysisk tæt på botilbuddet, har egne faciliteter og tilbyder derfor et miljøskifte fra de hjemlige rammer i egen levegruppe til aktivitets rammer i et andet fysisk miljø. Borgerne går ofte på besøg eller deltager i aktiviteter i de andre aktivitetsrum eller i de fælles haver.  Der er fast ugentlig besøg af guitarist og sanger, hvor alle borgere kan deltage, som de er klar til; sang i alle udgaver, stille lytning eller med rasle, tamburin o.a.

De fem levegrupper i botilbuddet har hver et aktivitetslokale, de benytter, og derudover benytter alle borgere” Pop Up” aktiviteten, hvor der arrangeres forskellige aktiviteter på tværs af levegrupper/aktivitetsgrupper.  Der er to borgere dagligt, der har aktivitet i egen levegruppe sammen med en medarbejder, her arbejder vi med aktiviteter, som er målsat i borgerens indsatsplan.