Aktivitets- og samværstilbud

Blindenetværkets aktivitets- og samværstilbud kalder vi i dagligdagen for ”værksteder”.

Vi har fem værksteder: Udeliv, Historie Café, Aktiv Læring, Musik og Wellness. 

Værkstederne ligger fysisk tæt på botilbuddet, har egne faciliteter og tilbyder derfor et miljøskifte fra de hjemlige rammer i egen levegruppe til aktivitets rammer med borgere fra andre levegrupper.

Hvert værksted har et overordnet tema, og aktiviteterne er fastlagt efter gruppen af borgernes ønsker, behov og muligheder.

Værkstedet ”Aktiv Læring” har et overordnet tema, der omhandler en særlig synspædagogisk tilgang, hvor borgerne især er (selv)aktive med specielle perceptuelle hjælpemidler som fx ”Det lille rum”, Resonansplade, Esseffen, forskellige aktivitetsmiljøer ol.

Værkstedet ”Udeliv”, har fokus på udendørs aktiviteter som fx bål/mad på bål/hvad kan brænde på bål, cykel- og gå ture, køreture ud i det blå, aktiviteter i haven osv.

Fælles for alle værksteder er, at borgerne kan tilbydes at høre historie, komme på tur, ligge i vandseng, beskæftige sig med forskellige sanseaktiviteter – enten sammen med andre, eller med sig selv.

Den enkelte borger er tilknyttet ét værksted og skifter kun værksted, hvis borgeren har behov for at prøve noget nyt eller bare ikke trives i det nuværende værksted. Besøg i de forskellige værksteder forekommer jævnligt, ligesom udflugter også sagtens kan være med borgere og personale fra de forskellige værksteder.